ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

РЪКОВОДСТВО НА КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Валентин КОЛЕВ

Телефон: 02 965 2551

Е-mail: vkolev@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12438

 

Заместник ръководител катедра

доц. д-р инж. Димитър БОГДАНОВ

Телефон: 02 965 2099

Е-mail: dbogdanov@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12414

_________________________
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 доц. д-р инж.

Александър ОВЧАРОВ

 доц. д-р инж.

Ангел ЦОЛОВ (зам. Декан по НСД и КР)

 доц. д-р инж.

Валентин КОЛЕВ (ръководител катедра)

 гл. ас. инж.

Десислав ТОДОРОВ

 доц. д-р инж.

Димитър БОГДАНОВ (зам. ръководител катедра)

 доц. д-р инж.

Димо СТОИЛОВ

проф. д-р инж. Иван ИВАНОВ

 ас. инж.

Ива Димитрова Драганова

 доц. д-р инж.

Константин МАЛЧЕВ

доц. д-р инж.

Мария KЪНЕВА

 ас. инж.

Никола Неделчев Николов

доц. д-р инж.

Петър КАЛЕЙЧЕВ

доц. д-р инж.

Петър НАКОВ (зам. Декан по СВО)

 доц. д-р инж.

Рад СТАНЕВ

 ас. инж.

Татяна Радева Радева- Стоилова

гл. ас. инж.

Цветелина БОГОЕВА

   

 

 

ХОНОРУВАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

 доц. д-р инж.

Антоанета ТОДОРОВА

 доц. д-р инж.

Васил ЗАХАРИЕВ

 доц. д-р инж.

Вълко ВЕЛЧЕВ

 доц. д-р инж.

Кирил ЗАХАРИНОВ

 доц. д-р инж.

Красимир БОЕВ

 проф. д-р инж.

Петко НОТОВ

 доц. дтн инж.

Станимир ВИЧЕВ

 доц. д-р инж.

Марин БОЦОВ

 

 

СЪТРУДНИЦИ В КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Инженер

 Десислава СТОПЛИЙСКА

 

 

 

_________________________

Преподаватели
 

доц. д-р инж. Мария Кънева- Заместник- ръководител на Катедра Електроенергетика

доц. д-р инж. Мария KЪНЕВА

Телефон: 965 20 97

Е-mail: mkaneva@tu-sofia.bg

Кабинет: 12404

повече...

 

доц. д-р инж. Ангел ЦОЛОВ

Телефон: 965 21 01

Е-mail: abc@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12416

 

 

доц. д-р инж. Константин МАЛЧЕВ

Телефон: 965 20 99

Е-mail: kmalchev@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12414

 

 

проф. д-р инж. Иван ИВАНОВ

Телефон: 965 20 43

Е-mail: ivec@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12440

 

 

доц. д-р инж. Петър КАЛЕЙЧЕВ

Телефон: 965 21 13

Е-mail: kaleychev@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12434

 

 

доц. д-р инж. Димо СТОИЛОВ

Телефон: 965 21 03

Е-mail; dstoilov@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12422

повече...

 

доц. д-р инж. Рад СТАНЕВ

Телефон: 02 965 21 03

Е-mail: rstanev@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12422

 

доц. д-р инж. Петър Наков- Ръководител на Катедра Електроенергетика

доц. д-р инж. Петър НАКОВ

Телефон: 02 965 2107, 02 965 2047

Е-mail: pnakov@tu-sofia.bg

Кабинет: 12425, 12438

повече...

 

доц. д-р инж. Александър ОВЧАРОВ

Телефон: 965 20 93

Е-mail: aovcharov@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12421

 

 

доц. д-р инж. Красимир БОЕВ

Телефон: 965 21 17

Е-mail: boevkr@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12515

 

 

гл. ас. инж. Десислав ТОДОРОВ

Телефон: 965 21 19

Е-mail: desislav_todorov@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12402

 

гл. aс. инж. Цветелина БОГОЕВА

Телефон: 965 21 13

Е-mail: tbogoeva@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12434

 

 

ас. маг. инж. Никола НИКОЛОВ

Телефон: 02 965 21 03

Е-mail: n_nikolov@tu-sofia.bg  

Кабинет: 12422   

 

ас. маг. инж. Татяна РАДЕВА

Телефон: 965 21 17

Е-mail: tania_rr@abv.bg

Кабинет: 12515  

 

ас. маг. инж. Ива ДРАГАНОВА

Телефон: 965 21 15

Е-mail: ivadraganova@tu-sofia.bg

Кабинет: 12436  

 

Хонорувани преподаватели

доц. д-р инж. Антоанета ТОДОРОВА

Телефон: 965 21 15

Е-mail: a.todorova@abv.bg 

Кабинет: 12436

 

 

проф. д-р инж. Петко НОТОВ

Телефон: 965 20 91

Е-mail:

Кабинет: 12402 

 

доц. дтн Станимир ВИЧЕВ

Телефон: 965 20 99

Е-mail: svichev@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12414

 

Инженер

Десислава Стоплийска

Телефон: 965 21 09

Е-mail: katedra-ee@tu-sofia.bg  

Кабинет: 12427

 

Техници

 

бак. Стефан ТЕНЕВ

Телефон: 965 2437

Е-mail:

Кабинет: 12439

 

ПЕНСИОНЕРИ

доц. д-р инж. Марин БОЦОВ

Телефон: 965 21 05

Е-mail:  botzov@elektro-soft.com 

Кабинет: 12424

 

 

доц. д-р инж. Вълко ВЕЛЧЕВ

Телефон: 965 21 07

Е-mail: vveltchev@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12425

 

 

доц. д-р инж. Васил ЗАХАРИЕВ

Телефон: 965 21 05

Е-mail: v.zahariev@tu-sofia.bg 

Кабинет: 12424

 

 

IN MEMORIAM ...

проф. дтн. инж. Лазар ПЕТКАНЧИН

професор по основи на автоматизацията и автоматизация на ЕЕС

 

Доц. д-р инж. Андрей КРУМОВ

Доцент по електрическа част на централи и подстанции

 

доц. дтн инж. Димитър НИКОЛОВ

Доцент по електрически мрежи и системи

 

 

 

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории