НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ, ИЗУЧАВАНИ В КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

1

Автоматизация на електрическата част на електрически централи - магистър

2

Автоматизация на електроенергийните системи - бакалавър

3

Електрическа част на електрически централи и подстанции - бакалавър

4

Електрическа част на ТЕЦ и ЯЕЦ - бакалавър

5

Електрически мрежи и системи - бакалавър

6

Електрически мрежи на населени места - бакалавър

7

Електроенергетика - бакалавър

8

Електротехнически материали - бакалавър

9

Изпитвания на електрически съоръжения - бакалавър

10

Икономика - бакалавър

11

Икономика на електроенергетиката - магистър

12

Инженерна екология - магистър

13

Координация и диагностика на електрическата изолация - магистър

14

Мениджмънт - бакалавър

15

Методология на изследователската работа - магистър

16

Механична част на електропроводи - бакалавър

17

Монтаж и експлоатация на електрически мрежи - бакалавър

18

Надеждност в електроенергетиката - магистър

19

Оптимизация на електроенергийните системи - магистър

20

Основи на автоматизацията - бакалавър

21

Преходни процеси в електроенергийните системи - магистър

22

Проектиране и експлоатация на релейни защити - бакалавър

23

Проектиране на електрически централи и подстанции - бакалавър

24

Развитие на електроенергийните системи - магистър

25

Режими и експлоатация на електрически централи - бакалавър

26

Режими на електроенергийните системи - бакалавър

27

Релейна защита - бакалавър

28

Релейна защита - изравнително магистърско обучение

29

Системи за диспечерско управление - магистър

30

Специални електротехнически материали - магистър

31

Техника на високите напрежения - бакалавър

32

Техника на високите напрежения - Електротехника - бакалавър

33

Техническа безопасност - Електроенергетика - бакалавър

34

Техническа безопасност - Електротехника - бакалавър

35

Токове на къси съединения - бакалавър

36

Управление на Електрически Разпределителни Уредби - бакалавър

36

Устойчивост на електроенергийните системи - бакалавър

38

Устройства за релейна защита и автоматизация - бакалавър

39

Цифрови релейни защити - магистър

 

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории