СТУДЕНТИ НА КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
 

ФАКТИ ЗА ВАШЕТО СЛЕДВАНЕ

Първите 4 семестъра студентите от специалностите "Електротехника" и "Електроенергетика и електрообзавеждане" провеждат лекциите си заедно.

Във всеки семестър от първите 4 всеки студент е задължен да посещава два пъти седмично в различни дни спорт по избор в спортния център на ТУ, като всяка първа седмица е за записване при съответният треньор.

През първите 3 семестъра се посещава задължително и чужд език, който всеки студент избира през първата седмица от 1-ви курс 13-ти блок.

За всеки предмет на края на съответният семестър получавате заверка от преподавателя. При липса на заверка не можете да заверите семестъра и не можете да се явите на кой да е изпит от съответната сесия.

През първите 2 семестъра ще имате задължителна производствена практика по време на семестъра - проверете графика на 10-ти блок.

След 2-ри и след 6-ти семестър имате задължителна Лятна производствена практика. Училите в техникум съответната специалност имат възможност за освобождаване чрез подаване на молба.

През 7-ми семестър трябва чрез подаване на молба да изберете един от три предмета, който да изучавате допълнително:
1. Устойчивост на електроенергийните системи.
2. Електрическа част на роботизирани системи.
3. Електрообзавеждане на електрически транспортни средства.

В началто на 8-ият семестър ще трябва да изберете една от 4-те специалности - Ел.Централи, Ел.Мрежи, Електрообзавеждане или Ел.Транспорт. Всяка от специалностите има собствен курс на обучение и няма общи предмети с другите /с едно изключение/. Накрая завършвате и вземате Задание за Дипломна работа. Важно е да знаете, че официално задание ще получите само ако сте взели всички изпити от вашето обучение до сега вкл. и от последния семестър.

 

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

1. Правила за провеждане на изпити в ТУ-София
2. Учебен план за образователно-кралификационна степен "бакалавър" по специалността "Електроенергетика и електрообзавеждане"
3. Такси за кандидатстване за учебната 2007/2008 г., за обучение на студентите, приети  през учебната 2007/2008 г. и на докторантите за 2007/2008 г.
4. График на учебния процес за учебната 2007/2008 година за образователно-квалификационна степен “бакалавър”
5. Преминаване на студентите от обучение в една образователно-квалификационна степен към обучение в друга образователно-квалификационна степен
6. Карта на сградите на Технически Университет - София

виж Google карта...

7. Специално за Вас кандидат студенти
8. Следдипломно обучение
9. Студентски кредит
   
   

Тази секция от сайта на катедра "Електроенергетика" създадена с любезното съдействие на  Деян Маринов.

 

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории