IN MEMORIAM

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РАБОТИЛИ В КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

IN MEMORIAM

проф. дтн. инж. Лазар ПЕТКАНЧИН

професор по основи на автоматизацията и автоматизация на ЕЕС

 

Доц. д-р инж. Андрей КРУМОВ

Доцент по електрическа част на централи и подстанции

 

доц. дтн инж. Димитър НИКОЛОВ

Доцент по електрически мрежи и системи

 

 

 

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории