Петър Наков 

Доц. д-р инж. Петър Наков е доцент по “Техника на високите напрежения”. Неговата дисертация е “Локализиране на мястото на повредата в електропроводи средно напрежение с високи импулсни напрежения”. Професионалните му интереси са в областта на техниката на високите напрежения, техниката на безопасност, електротехническите материали, преходните процеси в електроенергийните системи и устойчивостта на електроенергийните системи.

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Петър Митрофанов Наков

Служ. телефон:

02 965 2107, 02 965 2047

Е- поща:

pnakov@tu-sofia.bg

   

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 2004

Преходни процеси в електроенергийните системи, ЕФ,  ТУ- София, България

от 1993  

Техника на високите напрежения, ЕФ,  ТУ- София, България

от 1993

Техника на безопасност, ЕФ,  ТУ- София, България

от 2001

Координация и диагностика на електрическата изолация, ЕФ, ТУ- София, България

  Електротехнически материали, ЕФ,  ТУ- София, България
   
   

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

  ·   Частични разряди (оценка на състоянието, мониторинг)

 

 ·  “Анализ на състоянието на системните трансформатори в електроенергийната система на РБългария”
   
 

·   “Диагностика на електрическата изолация на въртящи се електрически машини чрез измерване на частични разряди”

 

·   “Координация на изолацията на системните подстанции в електроенергийната система на РБългария”

 

·   “Изследване и моделиране на комутационни пренапрежение в мрежи средно, високо и свръхвисоко напрежение”

 

·   “Проучване на възможностите за присъединяване на ТЕЦ “МИ-3” към електроенергийната система на РТурция”

  ·   “Влияние на мощни централизирани ВЕИ върху електроенергийната система на РБългария”
 

 

   

ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ

 

"Оценка на остатъчния ресурс на силови и контролни кабели в АЕЦ"

"Устройство за регистриране на пренапрежения"

"Устройство за измерване на частични разряди"

"Анализ на състоянието на изолацията на силови кабели 6 кV в НЕФТОХИМ Бургас"

"Анализ на състоянието на изолацията на асинхронни  двигатели 6 кV в ТЕЦ "Бобов дол"

"Откриване на междунавивкови к.с. в роторната намотка  на ТГ на 5-ти блок на ТЕЦ "НЕФТОХИМ"

"Диагностика на силови трансформатори в АЕЦ"

“Изработка на уредба за получаване на високо променливо напрежение”

 

 

 

 

ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ

 

"Проектиране и ремонт на ОРУ 110 кV в п/ст "Медет"

“Проектиране на лаборатория по “Техника на високите напрежения” в ТУ-София, филиал Пловдив”

“Проектиране доставка и въвеждане в експлоатация на честотни управления за задвижване на циркулационни и питателни помпи в ТЕЦ “Варна” ЕАД

 

 

   

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

 

 Член на Американската асоциация на енергийните инженери;

   

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

от      1996

ДОЦЕНТ по научната специалност “Техника на високите напрежения”, шифър 02.06.11

1995

Научна степен "Доктор"; тема "Локализиране на мястото на повредата в електропроводи средно напрежение с високи импулсни напрежения"

1990

Главен асистент в катедра "Електроенергетика", ТУ-София

1985 Ст. асистент в катедра "Електроенергетика", ТУ-София

1984

научен сътрудник III ст. ВМЕИ- София

1983- 1984

НИС ВМЕИ- София

   

1983

Висше образование във ВМЕИ, гр. София по специалност “Електроенергетика”, с квалификация електроинженер

   

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

виж списъка...

 

 

   

ЕЗИЦИ

 

Английски, Руски, Български

 

 

   

ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

Факултетен съвет на Електротехнически Факултет

 

Член на Факултетният Съвет на Електротехнически Факултет 

 

 

 

 

 
   
   
     

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории