Димитър Богданов 

 

Д-р. инж., маг. Електроенергетика и електрообзавеждане Димитър Богданов е доцент в катедра Електроенергетика към Технически Университет- София. Води лабораторни упражнения по дисциплините “Релейна защита” и “Проектиране и експлоатация на релейна защита” и семинарни упражнения по “Токове на къси съединения”. Професионалните му интереси са в областта на проектирането и моделирането на електроенергийните системи, вероятностни анализи на надеждността на системи за електрозахранване, управление и защита, нови технологии в областта на електроенергетиката.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Димитър Христов Богданов

Служ. телефон:

02 965 2099

Е- поща:

dbogdanov@tu-sofia.bg

Лична страница:

-

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

от 2007

Проектиране и експлоатация на релейна защита, ЕФ, ТУ- София, България

от 2007

Токове на къси съединения, ЕФ, ТУ- София, България

от 2006

Релейна защита, ЕФ, ТУ- София, България

 

 

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ

 

Проектиране на системи за управление и защита

 

• Моделиране и анализ на системи за управление и защита

 

Управление на енергийни обекти

 

• Вероятностен анализ на надеждността на системи за електрозахранване, управление и защита

 

• Диагностика на системи за управление и защита

 

• Електронни схеми прилагани в електроенергийните обекти

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

от       1999

Задочен докторант в Електротехнически факултет на Технически Университет- София, България.

2004

Япония – JICA (Japan International Cooperation Agency) Tokyo, Tohkai – Japan Atomic Power Company Training Centre, Japan. Диплом за преминат 2 месечен курс на обучение по “Производство на Електроенергия от АЕЦ”.

1996 - 1998

Технически Университет София – Свободен факултет, диплом за специалност “Мениджмънт”

1993 - 1998

Технически Университет София, специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” София, България, Магистър Електроинженер

1989 - 1993

Техникум по електроника “Академик Иван Ценов” София, България, специалност “Промишлена Електроника”

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

 

1. “Съвместна работа на токови трансформатори тип Феранти с цифрови земни защити” Вичев С., Богданов Д. Сборник доклади на Енергиен форум 2000, стр. 130-136.

 

2. “Възможности за оценката на рисковете свързани с работата на системите за релейна защита на енергиен блок” Богданов Д., Вичев С. Сборник доклади от научната сесия “Управление на природни и техногенни рискове” на Минно-Геоложки Университет – София, 2001, публикувана под номер 57, стр. 309-312.

 

3. “Registration of events by digital protection devices means and aspects of the collected data usage” Вичев С., Богданов Д.. Сборник доклади от научната сесия “OPEM 2001”, (Издадени на електронен носител – CD).

 

4. “Повишаване надеждността на дизел-генераторните агрегати за аварийно захранване и техните защити, като част от програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй” Богданов Д. Сборник доклади от форума на Булатом – Юни 2003 комплекс “Ривиера” (Издадени на електронен носител – CD).

 

5. “Analysis of calculation results for unit relay protection reliability model: application for NPP main power distribution circuit” Богданов Д. Сборник доклади от семинар Optimization of Production and Energy Management (OPEM) 2003, стр. 55-60.

 

6. “Повишаване надеждността на дизел-генераторните агрегати за аварийно захранване на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй”. Д.Богданов, сп. Енергетика, бр.8 2004.

 

7. “Teleperm XS система за управление и защита на ДГ агрегат”. Д.Богданов, сп. Енергетика, бр.1 2005.
8. “Completion of Belene Nuclear Power Plant: project perspectives” D. Bogdanov International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology.
Vol.1 2006

 

9. “Model of relay protection functional reliability” K. Malchev, D. Bogdanov, CIELA 2007

 

10. “Формиране на критерии за комплексна оценка на функционалността на система за релейна защита” Богданов Д. Сборник доклади на Енергиен форум 2007

 

 

 

 

Компютърни умения:

Windows, MS Office, Internet, Autocad, Adobe Photoshop, SAPFIRE

 

Свидетелство за управление на МПС

категория B

 

 

 

 

ЕЗИЦИ

 

Руски, Английски, Български

 

 

 

 

ДРУГ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

1999-2006

"Риск Инженеринг АД", Експерт по ел. част

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ И АКАДЕМИЧНИ АСОЦИАЦИИ

Общо събрание на Технически Университет - София

от 2006

Представител на нехабилитирания преподавателски състав на ЕФ

 

от 2004

Пълна проектантска правоспособност.
Член на КИИП.