ПАРТНЬОРИ НА КАТЕДРА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Катедра Електроенергетика работи в сътрудничество с редица университети и фирми, свързани с енергийната индустрия, партнирайки си успешно с:

 
   
НЕК ЕАД Национална Електрическа Компания
ЕСО ЕАД Електроенергиен системен оператор на р. България
АЕЦ Козлодуй Атомна Електрическа Централа Козлодуй
ЕЛКОНТРОЛ ООД Компания за инженерингова и научна дейност в областта на електроенергетиката
PAC World PAC World- списание за релейна защита, автоматизация и управление на ЕЕС
AREVA T&D Компания за пренос и разпределение на електрическа енергия
   
   
   
IEE Universität Rostock Институт по електроенергетика към Университет Рощок- Германия
DERlab мрежа от изследователски организации, занимаващи се с възобновяеми енергийни източници
7РП (7FP) Седма рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности
EESTEC Европейска асоциация на студентите по електроинженерство