ОБЩА ЛИТЕРАТУРА
 

РЕЧНИЦИ | КНИГИ | НАРЕДБИ

 

РЕЧНИЦИ

Dictionary "Circuit Breaker" English – Bulgarian

Електромери. Английско-български

Българо-английски речник по електроенергетика

Английско- български речник по електроенергетика

Релейна защита. Английско-български 

Терминологичен речник en- en

 

КНИГИ

 

НАРЕДБИ

НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

НАРЕДБА № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии