ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТЕХНИКА НА ВИСОКИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ

изпитвания | техническо оборудване | вътрешно разположение

Тази страница от сайтът на катедра "Електроенергетика" е създадена от Ангел Чаталбашев и Рад Станев

МИСИЯ И ДЕЙНОСТИ

Лабораторията по Високо Напрежение към катедра Електроенергетика на Техническия Университет- София е независима университетска лаборатория, чиято мисията е да развива научно- изследователската и практическа дейност в областта на електрическите изпитвания и техниката на високите напрежения. Лабораторията също така е и образователен център за студентите на ТУ-София, обучаващи се по дисциплината “Техника на високите напрежения”.

 

ИЗПИТВАНИЯ, КОИТО ЛАБОРАТОРИЯТА ПРОВЕЖДА

Изпитвания прилагани върху композитни и порцеланови (стъклени) изолатори:

• Определяне на сухо разрядно напрежение с промишлена честота.

• Определяне на влагоразрядно напрежение с промишлена честота. Екипът на лабораторията е изградил мобилна система, чрез която се пресъздават условията на дъжд. Характеристиките на изкуствения дъжд отговарят на изискванията по IEC 60-1.

• Изпитване с импулсно напрежение.

 

Изпитвания прилагани върху силови трансформатори:

• Измерване на съпротивлението на намотките.

• Определяне на предавателното число и дефазирането на намотките.

• Измерване на съпротивлението на късо съединение и загубите при номинално натоварване.

• Измерване на загубите от празен ход.

• Измерване на хармониците от тока на празен ход.

• Измерване на импеданса на нулева последователност при трифазни трансформатори.

• Тест на повишаване на температурата.

• Изпитване с импулсно напрежение със стандартна вълна 1.2/50 µs.

• Изпитване с импулсно напрежение със срязана вълна.

 

Изпитвания прилагани върху комплектни трансформаторни постове (КТП).

• Изпитване на изолационната якост на КТП.

• Тест, доказващ безопасните нива на повишаване на температурата в КТП-то следствие от номиналното натоварване.

• Тест, доказващ способността на на заземителните контури да издържат нормирани върхови стойности на тока и кратковременни претоварващи токове. Под внимание се вземат и изискванията от IEC 694.

• Функционални тестове, доказващи правилната работа на КТП като цялостна конструкция.

• Тестове, доказващи степента на защита. Изпитванията се извършват по изискванията на IEC 529.

• Тест, доказващ способността на КТП-то да издържа на механични натоварвания.

Изпитвания прилагани върху електрически уреди за измерване, контрол и лабораторно използване. Изпитванията се провеждат с изискванията от EN 61010.

Измерване на частични разряди на силови кабели.

   
   

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

   

Автотрансформатор GDg 35/380 – 1М, Сериен номер: 832609, TUR – Dresden.

Трифазен автотрансформатор с диапазон на регулиране на вторичната страна от 0 до 400 V. Номиналният първичен ток е 53,2 A, а номиналният вторичен – 50,5 А. Схемата на свързване на автотрансформатора е Dy5. Изводите от вторичната страна са достъпни и това позволява свързване на схемата по друг начин, което от своя страна води и до промяна на параметрите и. Теглото на трансформатора е 365 кг. Този автотрансформатор се използва като източник на регулируемо трифазно променливо напрежение и е много удобен при изпитване на силови трансформатори на късо съединение.

   

Еднофазен повишаващ трансформатор на напрежение с промишлена честота ТО 100/166 II, Сериен номер: 52673,VEM – Dresden.

Трансформаторът е изграден на модулен принцип.В момента тои е съставен от два модула свързани паралелно. Максималният брой модули за един трансформатор е три. Захранването му се осъществява посредством допълнителен еднофазен авто-трансформатор. Максималното напрежение, което захранването може да осигури на входа на повишаващия трансформатор е 650 V, а съответния максимум на изхода на единя модул е 166 kV. Номиналният ток на първичната и съответно вторичната страна на единят модул е 154/77 А. Пълната мощност на един от модулите на повишаващия трансформатор е 100/50 kVA. В момента Лабораторията по ТВН разполага с 332 kV повишено напрежение с промишлена честота, което осигурява много добри възмож- ности за провеждането на различни по вид изпитвания.

   

Генератор на импулсно напрежение IP 7.5/750 KN, Сериен номер: 850630, TUR – Dresden.

 Импулсният генератор се използва предимно за създаване на импулсна вълна 1,2/50 µs. Този вид вълна представлява опростено пресъздаване на формата на вълната предизвикана от реалното действие на мълния. Изпитванията с този генератор се правят за да се види реакцията на изолацията на изпитвания обект при евентуално директно или индиректно попадение от мълния. Номиналното импулсно напрежение, което генераторът може да постигне е 750 kV. Конструкцията му се състои от шест паралелно свързани кондензатора с номинално напрежение по 125 kV, фронтови и разрядни съпротивления, шест групи разрядни полусфери, чрез които се променя разрядното напрежение и допълнителни конструктивни елементи.

   

Капацитивен делител SMCF 1000/750, Сериен номер: 850631, TUR – Dresden.

 Конструкцията му се състои от три последователно свързани кондензатора с общ капацитет 1 nF. Номиналното напрежение на високата страна е 750 kV. Теглото на това съоръжение е 210 kg. Конструкцията на този капацитивен делител е такава че намалява собствените и паразитните индуктивности.

   

Активен делител SMR 10/770, Сериен номер: 895740, TUR – Dresden.

Активния делител е изработен от жичен резистор навит бифилярно с цел намаляне на паразитните индуктивности. Съпротивлението на делителя е 10 kΩ, а номиналното напрежение на високата страна е 770 kV. Екраниращите пръстени поставени в двата края на делителя служат за намаляване влиянието на паразитните капацитети. Теглото на това съоръжение е 40 kg.

   
Сфери MKF 75, Сериен номер: 880366, TUR – Dresden.

Система от две медни кухи кълба монтирани на една ос и разстояние едно от друго. Те се използват като искрови междини при измерване на високи напрежения. Долната сфера е заземена и подвижна, което позволява промяна на разстоянието между тях, а от там и разрядното напрежение. Предимството при използването им при изпитване е че се постига защита на обекта от неволно недопустимо повишаване на напрежението. Диаметърът на медните кълба е 75 см. Цялата конструкция тежи 665 кг.

   
  Напреженов трансформатор COF 110, Сериен номер: 52677, VEM – Dresden.

Напреженов трансформатор с клас на точност 0,2. Този му параметър го прави изключително ценен не само заради прецизните измервания, които могат да се извър-шат с него, а и заради възможността да се използва като еталон при вътрешни калибрирания в лабораторията. Номиналното напрежение на първичната страна е 110 kV. Номиналното вторично е 100 V. Пълната мощност на напреженовия трансформатор е 120 VA.

   

Осцилоскоп HP54645A – USA.

Параметри: Максимална честота 100 MHz, 200MSa/s. Осцилоскопа осъществява връзка с периферни устройства посредством паралелен порт RS232. Подходящ за засичане и запис на преходни процеси. Намира широко приложение при различните видове изпитвания.

 

   

Осцилоскоп LeCroy – France.

Максимална честота 1GHz, 5 GS/s. Осцилоскопът разполага с операционна система Windows XP и разполага с монжество изходи за връзка: LAN, стандартен сериен порт RS232, USB и S-video. Приложението му за целите на измерване на високи напрежения са практически неограничени. Програмата, чрез която се използва уредът може да се  препрограмира, което е удобно за добавяне на различни приложения.

 

   

Допълнително Обурудване.

            Най-важните уреди към тази група са няколко тераомметъра с номинално напрежение до 5 kV, PQA, Шерингов мост, Риф тест, диференциални сонди, токови клещи, цифрови измервателни уреди и др.

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
ВЪТРЕШНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО
   
 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

 

   

 СЕЧЕНИЕ

 

I
   
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории