СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА доц. д-р ВАЛЕНТИН КОЛЕВ

от 2001 до 2006 г.

1.    Наков, П., Колев В., К.Рангелов, К.Матеев, Защита на съоръжения с апаратура от атмосферни и комутационни пренапрежения в мрежи ниско напрежение, Осветителни системи, ABC Техника,  2001

2.    Kolev, V. V.Kirchev, Some Aspects Of The Electrical Power Quality Technical Parameters, ENERGIEN FORUM 2003

3.    Kirchev, V. V.Kolev, Analysis Of The Internal Rules And Policy Of The Distribution Utilities Concerning The Electric Power And Energy Quality, ENERGIEN FORUM 2003

4.    Dachev D., V. Kolev, Insulation Coordination in  High Voltage Substations, ENERGIEN FORUM 2005

5.    V. Kolev, P. Nakov, A. Asenov, K. Mateev, Ch. Kolev, Control Of Ciirculation Pumps With Variabe Frequency Drives (VFD) in TPP Varna, ENERGIEN FORUM 2005

6.    V. Kolev, P. Nakov, K. Mateev, O. Bekriev, Application of Variabe Frequency Drives (VFD) With Large Asynchronous Motors 6 kV, ENERGIEN FORUM 2005

7.    Dachev D., V. Kolev, Evaluation Of The Influence Of The Tower Footing Grounding Resistance, Tower Surge Impedance And Soil Resistivity At The Substation Site Over The Lightning Over Voltages, ELMA 2005

8.    Наков П., В. Колев, Хр. Колев, В. Филипов, Оценка състоянието на електрическата изолация на съоръжениячрез измерване на амплитудите на частични разряди, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2005

9.    Колев В., П. Наков, Хр. Колев, Информационна база данни за съхранение и обработка на резултати от физико-химически и газ-хроматографски анализ на трансформаторно масло, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

10.  Наков П., В. Колев, Методи за интерпретация на резултатите от газхроматографския анализ на течната изолация на силови трансформатори, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

11.  Наков П., В. Колев, Разряди в част от изолационна верига, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

12.  Наков П., В. Колев, К. Матеев, Определяне на мястото на частични разряди в силови кабели, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

13.  Велинов А., П. Наков, В. Колев, Ферорезонансни пренапрежения в индустриални мрежи средно напрежение, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

14.  Велинов А., П. Наков, В. Колев, Комутационни пренапрежения в индустриални мрежи средно напрежение, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

15.  Pehlivanova V., V.Kirchev, V.Kolev, Electrical And Magnetic Fields Near The High Voltages Overhead Lines, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

16.  Dachev D., V.Kolev, Lighting Protection Assesment Of The Power Transformers In “MARISA EAST 2” TPP, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

17.  Дачев Д., В.Колев Определяне влиянието на типа на вентилните отводивърху очакваната повреждаемост на съоръженията, ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2006

18.  Kolev V., P.Nakov, K.Mateev, Economic and Technical Benefits from the Application of Variable Frequency Drives (VFDs) on Boler Main Water Feed Pumps in Thermal Power Plants, "ENERGY TEC 2006" 23-26 NOVEMBER 2006, ATHENS, GREECE

19.  Pehlrvanova V., V.Kolev, V.Kirchev, Results From The Measurements Of The Intensity Of The Electrical-Magnetic Fields With Industrial Frequency In Power Plant “DOBRUDJA” 400/220/110 kV "ENERGY TEC 2006" 23-26 NOVEMBER 2006, ATHENS, GREECE

20.  Dachev D., V.Kolev,Assessment of the influence of the surge arresters’ type on the expected failure rate of power equipment, "ENERGY TEC 2006" 23-26 NOVEMBER 2006, ATHENS, GREECE

обратно към биографията на доц. д-р В. Колев...

начало      за катедрата      преподаватели      студенти      дисциплини      лаборатории